سایر اطلاعات:

از تمامی مشتریان، صنعتگران و بازرگانان محترم صنعت برق کشور صمیمانه درخواست می شود تا در صورت داشتن هرگونه پرسشی در زمینه های فنی، کیفی و خدماتی محصولات ارائه شده توسط این شرکت و یا نمایندگان منطقه ای آن در سطح کشور با شماره تلفن های زیر تماس بگیرند:

دفتر مرکزی تهران : 88956738 -021 و 88956739 -021

واحدهای فنی و تولید کارخانه : 14279997 -083

نمایشگاه و فروشگاه مرکزی:

تلفن: 33111010 -021

فکس: 33115625 -021

لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری، پارس فانال (زاغیان)

فرم تماس

قسمتهای ضروری*