میکروسوئیچ

 • مشخصات فنی:
  قیمت
  ( ریال )
  جریان نامی
  ( A )
  مدل نام محصول
  74,000 1701 - 1703 - 1743  PFMS میکروسوئیچ
  94,000 1307 - 1308 - 1309