خازن های کتابی روغنی از 20 الی 50 کیلو وار

 • مشخصات فنی:
  قیمت 
  ( ریال )
  کیلووار مدل نام محصول
  1,950,000 20 PFCA-SMB45-
  /415V
  خازن کتابی روغنی
  2,300,000 25
  2,800,000 30
  4,000,000 40
  5,000,000 50