رله های اضافه بار سری PFR

 • مشخصات فنی:
  قیمت
  ( ریال )
  جریان نامی
  ( A )
  مدل نام محصول
   245,000  0/63-1 , 1-1/6 , 1/6-2/5 , 2/5-4 , 4-6
  5-8 , 6-9 , 7-10 , 9-13 , 12-18 , 16-22
   PFR-22/3 رله حرارتی
  تیپ جدید    
  395,000   18-26 , 24-36 , 28-40  PFR-40/3
  495,000   24-36 , 28-40 , 34-50 , 45-65
  54-75 , 63-85
   PFR-85/3
  995,000   65-100 , 85-125  PFR-100/3