سکسیونر یا پایه فیوز تک فاز و سه فاز

 • مشخصات فنی:
  قیمت
  ( ریال )
  جریان نامی
  ( A )
  مدل نام محصول
  37,000 6-10-16-20-25-32 PFFH-18W/32(X)
  1P
  سکسیونر ( پایه فیوز 38*10 )
  113,000 6-10-16-20-25-32 PFFH-18W/32(X)
  3P
  سکسیونر ( پایه فیوز 38*10 )
  246,000 25-32-40-50-63 PFFH-18W/63(X)
  3P
  سکسیونر ( پایه فیوز 51*14)