شاسی فرمان و چراغ سیگنال

شاسی فرمان و چراغ سیگنال

مطابق با استاندارد IEC 60947-3

با کنتاکت های کمکی باز و بسته

قابل عرضه بصورت چراغدار با ولتاژهای مختلف

قطعات قابل عرضه شامل محفظه، درپوش، پلاک و ابزارهای بستن شاسی و سیگنال سایز 16 و 22