لیمیت سوئیچ و میکرو سوئیچ وکلید فشاری و فلوتر

لیمیت سوئیچ و میکرو سوئیچ وکلید فشاری و فلوتر

تحت استاندارد EN 60947-5-1

دارای یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته 1NO + 1NC

ولتاژهای 250/380 V AC فرکانس50/60 Hz

ولتاژهای 250 V AC ظرفیت کنتاکت 15A

درجه حفاظت IP 65